Automatizácia – mechanik NEMECKO

Automatizácia – mechanik NEMECKO

– živnostenský list

– elektrotechnické alebo s tým súvisiace vzdelanie

– osvedčenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 22 – § 23

– schopnosť čítať plánov

– prax v montáži elektrických zariadení

– hodinová mzda od 28 €

Volať hocikedy na 0908 515 433 e-mail: office@fopaworld.com