Možnosť zálohy
Pri korektnej spolupráci možnosť poskytnúť zálohovú platbu. Úhrady faktúr prebiehajú v zmysle
zmluvy.

Dlhodobá spolupráca
Pri obojstrannej spokojnosti pokračujete v nadväzujúcom projekte.

Istý zárobok
Na základe zmluvy o dielo je vaša odmena vyplatená v pravidelných intervaloch priamo na
váš účet, riziko platobnej disciplíny a insolventnosti klienta nesie FOPA WORLD s.r.o.

Ubytovanie
Ubytovanie vybavuje firma,podľa dohody ubytovanie je preplatené.

Karierny Rast
Ponukáme možnosť získať certifikaty ako : SCC/VCA
Vyhlášky 21,22,23